Kurz kritického myšlení
Critical thinking course

Kurz pro studenty středních a vysokých škol vedený v angličtině

O čem to vlastně je?

Člověku je „vrozena nezkrotitelná touha nejdřív soudit a pak teprve chápat,“ píše Milan Kundera v eseji o umění románu. Cílem kurzu kritického myšlení je tuto touhu krotit.

Co je to kritické myšlení? Každodenně jsme vystaveni záplavě nejrůznějších tvrzení, k nimž zaujímáme stanovisko, většinou okamžité, neboť se spoléháme na své pocity k dané věci. Pak se ovšem stane, že mé „Já to tak cítím“ narazí na něčí „Ale já to cítím jinak“. Pokud netrpíme představou, že „když já to tak cítím, tak to přece musí být pravda“, nastává ta vzácná chvíle, kdy se s pomocí druhého můžeme svým názorům podívat pod pokličku.

Takže argumentujeme a protiargumentujeme, dáváme příklady a protipříklady, odkazujeme na autority a vyvracíme autority, čteme texty a hledáme jejich slabiny, píšeme vlastní texty a tříbíme si tak své myšlenky, nalézáme logické klamy, hrajeme si na někoho jiného a zkoušíme tak obhajovat názory, se kterými třeba ani nesouhlasíme, posloucháme úryvky z pořadů BBC...

... a to všechno ne proto, abychom druhého ubili svou pravdou, ale abychom se na věci dívali nepředpojatě a názor druhého přijímali jako další úhel pohledu, díky němuž bude náš obraz světa a člověka méně placatý a rozostřený.

Popis kurzu:

 • Kurz je určen pro studenty na úrovních strong-intermediate - advanced
 • Kurz je výrazně interaktivní, hlavní slovo v něm mají studenti. Učitel spíše moderuje diskusi a koriguje angličtinu studentů.
 • K diskusi jsou vybírány kontroverzní, pro studenty atraktivní otázky.
 • Výběr témat kurzu je možné částečně přizpůsobit aktuálnímu zájmu studentů.

Cíle kurzu:

 • Rozvíjet schopnost kriticky hodnotit tvrzení, přesvědčení a postoje.
 • Procvičovat interpretaci teoretických a literárních textů.
 • Rozvíjet diskusní dovednosti v angličtině.
 • Procvičovat psaní teoretického textu v angličtině.

Kritéria hodnocení studentů:

 • Aktivní účast v hodinách.
 • Vypracování esejí na konzultované téma.

Příklady diskutovaných témat:

 • Men and women: social equality, differences, feminism, sexism, fashion, same-sex marriages and unions, legalisation of polygamy, arranged marriages.
 • Drug legalisation.
 • The power of media.
 • World religions. Rituals, festivals, rites: their meaning and significance.
 • Literature and arts: interpretation, accuracy of translation, kitsch.
 • Moral questions: euthanasia, capital punishment, abortion, torture in extreme situations, animal rights.
 • Regulation of pornography.
 • Schooling. Ideal education.
 • Sound arguments and fallacies.
 • Personality. What are we like?