Jak učím

Nedržet jazyk za zuby

Při výuce angličtiny vycházím ze zkušenosti, že správné osvojení jazyka přichází teprve tehdy, když jej student aktivně používá v promluvě. Čím zodpovědnější jsou studenti, tím více je možné nechat čtení, psaní a procvičování gramatiky na domácí přípravě a v hodinách dát větší prostor komunikaci, nacvičování modelových dialogů a poslechu.

Gramatika ušitá i pro uši

Gramatiku doporučuji nacvičovat ústně pomocí modelových vět. Vytvořil jsem desítky lekcí na základní gramatické jevy (viz Ke stažení), k mnohým z nichž je k dispozici i anglická zvuková verze. Při samostudiu si tedy student může věty z češtiny překládat a svůj překlad hned poslechem kontrolovat. Česká a anglická verze navíc umožňuje snadné procvičování ve dvojicích.

Plnou parou v páru

Dělení aktivit do skupin umožňuje učiteli, aby se v průběhu hodiny mohl intenzivněji věnovat menšímu počtu studentů, např. při krátkém poslechu a jeho následné reprodukci, nácviku výslovnosti nebo kontrole připraveného dialogu. Mým cílem je tedy poskytnout každému studentovi co možná nejširší prostor a zároveň zajistit kontrolu jeho projevu partnerem ve dvojici.

Give chants a chance!

Zkuste si vybavit texty, které umíte zpaměti, a dejte stranou ty, které mají rytmus, melodii nebo rým. Zbylo vám něco jiného než Cimrman? Rytmu, melodie i rýmu skvěle využila Carolyn Grahamová ve svých jazzově laděných popěvcích (chants) určených k výuce základních konverzačních obratů a gramatiky pro děti i dospělé. Jsou vtipné a chytlavé - studenti si občas postěžují, že jim strašily v hlavě celý víkend. Pokud si je oblíbíte, můžete mé drilové věty na gramatiku hodit do koše :-)

Umění porozumění

Porozumění rodilému mluvčímu patřívá k nejnáročnější oblasti zvládnutí cizího jazyka. Poslechu tedy věnuji obzvláštní pozornost. Kromě tradičního poslechu „delšího“ textu (1-5 min) procvičuji v malých skupinách i poslech jednotlivých vět a jejich následné opakování. Touto vysoce účinnou primitivní metodou student rozvíjí hned několik dovedností zároveň: porozumění, slovní zásobu, gramatiku a výslovnost.

Jazyk a zvyk na zvuk

Jazyk se nejrychleji naučíme, pokud jsme s ním v každodenním kontaktu, nejlépe v mluvené formě. Každé knihkupectví s učebnicemi nyní nabízí CD běžných konverzačních frází, vět se základní slovní zásobou i nahrávky beletrie upravené podle pokročilosti studenta. Výborné jsou i kurzy české redakce BBC. Opakovaným poslechem (při mytí nádobí nebo cestou do práce) zalezou tyto věty samy pod kůži, takže po čase zjistíme, že jsme se bez velké námahy naučili mnohá slovíčka i upevnili gramatiku. Stačí jen špetka disciplíny.

Nešlapat si na jazyk

Správná výslovnost je přímo spojena se správným porozuměním řeči. Pokud nerozumíme promluvě, které bychom rozuměli v psané podobě, pak je často na vině naše mylná představa o tom, jak tuto promluvu správně vyslovit. S dobrou výslovností se zároveň vyhneme mnoha nedorozuměním a náš celkový projev se v očích, resp. uších rodilého mluvčího o několik řádů zlepší.

Z papíru, videa i éteru

Během své učitelské praxe jsem se seznámil s řadou britských a domácích učebnic obecné i odborné angličtiny. Vyzkoušel jsem si, které aktivity, metody a témata fungují, a v hodinách se vždy snažím co nejvíce spojit užitečné s příjemným. Mám v zásobě spousty komunikačních aktivit, písní, slovních hádanek, poslechů z BBC a v neposlední řadě oblíbené výukové video z dílny Headway.