Mgr. František Chlaň

Studium

10/1992 - 09/1999 FF UK Praha, magisterské studium, obor: filosofie, anglistika a amerikanistika
09/1998 - 12/1998 Suffolk University, Boston, USA, výzkum pro diplomovou práci

Praxe ve výuce

09/2013 - dosud Výuka angličtiny a dramatické výchovy na ZŠ Marjánka, plný úvazek
09/2012 - 06/2013 Výuka angličtiny a dramatické výchovy na ZŠ Marjánka, Praha 6, 10 hodin týdně, kurzy zakončilo sedm divadelních představení na přehlídce Divadlo jazyků
09/2011 - 06/2012 Dramatická výchova: výuka angličtiny a francouzštiny pomocí dramatických aktivit na ZŠ Marjánka, Praha 6, první, třetí a čtvrté ročníky, 7 hod. týdně, kurzy zakončilo sedm divadelních představení na přehlídce Malé divadlo jazyků
09/2011- 06/2013 Výuka angličtiny na Gymnasiu Jižní město
05/2011– 06/2011 Příprava a režijní vedení scénky 9.C ZŠ Marjánka na přehlídku Open World:The Last Journey of Natasha Green“, cena poroty za kreativitu
09/2010 – 05/2011 Anglický jazyk – práce s textem: kurz angličtiny zaměřený na kritické myšlení pro 4. ročníky Gymnázia Na Zatlance, Praha 5,
09/2010 – 06/2011 Dramatická angličtina: kroužek angličtiny na ZŠ Zadní Třebaň, foto a články na www.os-salto.cz
09/2010 – 06/2011 Angličtina hrou: výuka angličtiny v rámci školní družiny na ZŠ Marjánka, Praha 6
09/2010 - 06/2011 Dramatická výchova: výuka angličtiny pomocí dramatických aktivit na ZŠ Marjánka, Praha 6, třetí a čtvrté ročníky, 8 hod. týdně, kurzy zakončilo šest divadelních představení na Divadle jazyků
02/2010 - 06/2010 English through critical thinking: angličtina pro obecně prospěšnou společnost Živá paměť, 90 min týdně
09/2009 - 06/2010 Dramatická výchova: výuka angličtiny pomocí dramatických aktivit na ZŠ Marjánka, Praha 6, třetí ročníky, 5 hod. týdně, kurzy zakončila veřejná představení nacvičované autorské hry Bookland
09/2008 - 05/2009 Critical thinking: kurz kritického myšlení vedený v angličtině pro 4. ročníky Gymnázia Na Zatlance, Praha 5
08/2008 Letní kurzy angličtiny v Řevnicích: 2 týdny po 20 vyuč. hod
09/2007 - dosud Pravidelné kurzy angličtiny v Řevnicích
07/2007 Letní kurzy angličtiny v Řevnicích: 2 týdny po 20 vyuč. hod, příprava anglického kurzu pro děti
09/2004 - 06/2011 Pravidelné kurzy angličtiny pro Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha - Ruzyně: 12 vyuč. hod. týdně, cca 7 studentů ve skupině
1995 - 2006 Výuka angličtiny na jazykových školách - LBS, Languages at Work, Trainingplus
10/2003 - 06/2005 Intenzivní kurzy angličtiny pro Výzkumný ústav rostlinné výroby - 8 týdnů, 8 vyuč. hod denně, skupina 10 studentů
02/2002 - 05/2002 Výuka semináře "Literární teorie", Ústav anglistiky a amerikanistiky, FF UK Praha
04/2000 - 11/2001 Intenzivní kurzy angličtiny pro Výzkumný ústav rostlinné výroby - 8 týdnů, 8 vyuč. hod. denně, skupina 10 studentů

Pedagogické kurzy

09/2013 Dramatická výchova ve škole
- 18. celostátní dílna Dramatická výchova ve škole, Jičín, lektorka Mgr. Martina Longinová
02/2013 Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka
09/2010 Dramatická výchova ve škole
– 16. celostátní dílna Dramatická výchova ve škole, Jičín, lektor PhDr. Pavel Vacek, PhD.
04/2010 Seminář o divadelní práci pro učitele cizích jazyků
– lektorka kurzu Mgr. MgA. Michaela Lažanová
10/2009 – 01/2011 Dramatická výchova pro současnou školu – třísemestrální kurz dramatické výchovy pořádaný Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU
09/2007 - 06/2008 Otevřený kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT – KM) pořádaný společností Kritické myšlení, o.s.
04/2008 Introduction to Act and Speak - kurz výuky angličtiny pomocí dramatu a divadla metodou Act and SpeakTM

Pedagogické publikace

2008 Lekce angličtiny zařazené v Školní vzdělávací program krok za krokem, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

Konference a další akce

06/2013 Účast na konferenci Divadlo jazyků
Odborný porotce na přehlídce Divadlo jazyků
06/2011 Účast na konferenci Divadlo jazyků
Příspěvek na konferenci Divadlo jazyků: Acting out Songs and Chants
06/2009 Účast na konferenci Divadlo jazyků
05/2009 Odborný porotce v soutěži Sketches in English (Scénky v angličtině) - IV. ročník přehlídky scének v anglickém jazyce pro žáky pražských základních škol a víceletých gymnázií